Pot el destinatari de la factura electrònica modificar el fitxer?

No, el fitxer de facturació telemàtica rebut s'ha de conservar en la seva integritat sense modificacions.