Per quins mitjans es pot enviar la factura telemàtica al receptor?

Una vegada obtingut el fitxer de la factura amb la seva firma, es pot enviar al destinatari de diferents maneres.Igual com ocorre amb els formats, no existeix una manera única.Es pot enviar per correu electrònic, per FTP, posant-lo en una pàgina web des de la qual es pugui descarregar, mitjançant un Servei Web (Web Service)...El que cal enviar al client és la factura firmada digitalment, és a dir, tot, contingut legal de la factura i la firma d'aquesta.