En quin format s'han de conservar les factures?

El destinatari ha de conservar les factures en el mateix format i suport original en el qual aquestes van ser remeses.Tret que opti per alguna de les formes de conversió autoritzades als articles 7 i 8 de l'Ordre EHA /962/2007.Així, si s'han rebut factures en paper, el destinatari podrà optar per convertir-les i conservar-les en format electrònic sempre que ho faci d'acord amb l'Article 7 de l'esmentada Ordre.Conversió de paper a digital.D'altra banda, si s'han rebut factures en format electrònic, el destinatari podrà optar per convertir-les i conservar-les en format paper, sempre que ho faci d'acord amb l'Article 8 de l'esmentada Ordre.Conversió de digital a paper.