De qui és el certificat que cal utilitzar per firmar la factura que s'emet?

El certificat que s'utilitza és el de l'expedidor real de la factura.Ja sigui aquest l'obligat tributari, un tercer que actuï en el seu nom o el destinatari de la factura, si s'ha acordat autofacturació.