Ajuda Procediment ZZ27 - Declaració responsable dels òrgans de contractació i els interventors que fiscalitzin les actuacions administratives dirigides a l'entrega de béns o prestació de serveis a la comunitat autònoma de Catalunya