Ajuda Procediment GF07 - Sol·licitud de Devolució per exempció per reinversió no residents