Ajuda Procediment GF07 - Sol·licitud de devolució per exempció per reinversió no residents