7. Subministrament d'altres operacions de tracendencia tributària amb caràcter anual