6. Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries