2.36.S'ha d'informar de l'import de les retencions reflectides en factura a través del SII?

No.