2.54.Quina informació s'ha de registrar en el camp “referència externa”?

Se trta d'un camp de contingut lliure.L'objectiu d'aquest camp és que aquells subjectes passius que així ho estimin oportú, puguin utilitzar-lo amb la finalitat que pogués tenir als seus anteriors Llibres registre

Per exemple:pot informar-se del número de seient de comptable.