2.50.Es pot utilitzar la marca “Factura simplificada articles 7.2, 7.3” en el cas de factures rectificatives?

Aquesta marca és compatible amb les factures rectificatives registrades amb les claus R1, R2, R3 i R4.