2.4.En el cas que un enviament contingués algunes factures amb errors, el nou enviament a presentar després d'efectuar les correccions precises, ha d'incloure totes les factures?

No, només s'han d'incloure les factures que van ser rebutjades.