2.47.Les dades fiscals de contrast i la informació rebuda de clients i/o proveïdors afecten el model 303?

Tant el contrast com la informació rebuda de clients i/o proveïdors tenen caràcter merament informatiu i són independents del compliment de l'obligació d'autoliquidar l'IVA.