2.46.Què és la consulta a la informació rebuda de clients i/o proveïdors del SII?

Exclusivament per als contribuents inclosos en el SII, està disponible una Consulta a la informació inclosa als Llibres registres dels seus clients i/o proveïdors que estigui referida al contribuent que realitza la Consulta.Per tant, aquesta consulta només estarà disponible quan els seus clients i/o proveïdors també apliquin el SII. 

La informació rebuda de clients i/o proveïdors es mostrarà en algun dels següents estats: 

  • Contrastada:la factura rebuda de clients i/o proveïdors ha estat declarada pel contribuent objecte de la Consulta, coincidint tots els criteris de contrast definits.
     
  • No contrastada:la factura rebuda de clients i/o proveïdors no ha estat localitzada en els registres remesos pel contribuent que realitza la Consulta a través de la clau única (NIF de l'emissor, número de factura i data d'expedició).
     
  • Parcialment contrastada:coincideix la clau única però no alguns dels restants criteris de contrast.