2.44.S'han de registrar a través del SII les factures rectificatives expedides o rebudes a partir de l'1 de juliol de 2017 que corresponguin a Llibres registre de períodes anteriors al 2017?

Les factures rectificatives expedides i rebudes a partir de l'1 de juliol de 2017 deuen registrés a través del SII en qualsevol cas. 

En particular, les factures rectificatives expedides o rebudes a partir de l'1 de juliol de 2017 que impliquin la rectificació de declaracions-liquidacions de períodes impositius anteriors i es registrin, per tant, en Llibres registre de períodes anteriors a juliol de 2017, s'hauran d'informar en el SII per tenir incidència fiscal a partir de la data de la seva expedició / recepció. 

Això és igualment aplicable als subjectes passius inclosos en el SII en un moment diferent de l'1 de juliol de 2017, respecte a les factures expedides o rebudes anteriorment a la seva data d'inclusió.