2.33.Es podran consultar les dades enviades?

Les empreses acollides al SII podran consultar tant les dades enviades com les dades remeses i imputades pels clients i proveïdors que estiguin acollits al sistema (Llibres registre declarats i contrastats).

Si en realitzar una consulta de factures, se supera el límit de 10.000 factures en la resposta, caldrà realitzar noves consultes amb la identificació de l'última factura obtinguda (informant el bloc “ClavePaginacion” de la petició) per obtenir la resta de factures.

Les empreses que haguessin realitzat enviaments en la fase de proves disposaran del seu contrast de factures a partir de maig de 2017.