2.29.Poden registrar-se seients resums en el cas de factures amb operacions a què s'hagin aplicat diferents tipus impositius?

Sí.S'informarà en un sol registre desglossant-se la base imposable global corresponent a cada tipus impositiu i els diferents tipus impositius.