2.28.Poden registrar-se seients resum de factures a través del SII?

Sí.Es consignarà com a tipus de factura la clau “F4”.

Al bloc que identifica a la factura (IDFactura) es consignarà el número i sèrie de la primera i última factura