2.27.Existeix obligació de subministrar la informació de les operacions per les quals els empresaris satisfan compensacions agràries del REAGYP?

Sí, amb la clau tipus de factura F6.En el camp “Clau Règim Especial o Transcendència” es consignarà el valor 02.