2.25.Se subministrarà informació a través del SII sobre els imports percebuts per transmissions d'immobles subjectes a IVA?

Sí, a través del camp “Imports percebuts per transmissions d'immobles subjectes a IVA” al Llibre registre de Factures Expedides.

L'esmentada informació se subministrarà en relació amb transmissions d'immobles subjectes a l'IVA, tant no eximeixes (venda pel promotor) com eximeixes (segones i ulteriors lliuraments).

S'entén com “imports percebuts” els imports meritats corresponents a les transmissions d'immobles.