2.23.Se subministrarà informació a través del SII sobre subvencions satisfetes o rebudes?

No.