2.19.  En el cas d'entitats acollides al Règim Especial de Grups d'Entitats en IVA, qui ha de subministrar electrònicament els registres de facturació?

Cadascuna de les entitats que formin part del Grup.