2.17.Quan s'ha d'emplenar el camp “Codi país” dins del bloc “Contrapart”?

Quan la direcció de la “contrapart de l'operació (client/proveïdor)” es correspongui amb un país no comunitari, o tractant-se d'un país comunitari, quan el declarat no disposi de Número d'Operador Intracomunitari (com ocorre amb alguns consumidors finals comunitaris).Si es marca la clau 2 (NIF-IVA) del camp “Tipus d'Identificació al país de residència”, aquest camp no serà obligatori.