2.15. El camp “Descripció operació” s'emplena amb claus estandarditzades?

No. Es tracta d'un contingut lliure que pot ocupar 500 posicions.