2.14.Quina data d'operació ha de constar en una factura rectificativa si es rectifiquen diverses factures mitjançant un únic document de rectificació?

Es consignarà l'últim dia en què s'hagi efectuat l'operació que documenta l'última factura rectificada (la de data més recent).