2.13.Quina data d'operació s'ha de fer constar en una factura rectificativa?

La data de realització de l'operació corresponent a la factura original que s'està rectificant.