2.12.Quan s'ha d'emplenar el camp "Data operació"?

Haurà de complimentar-se el camp “data d'operació” al Llibre registre de Factures Expedides quan la data de realització de l'operació sigui diferent a la data d'expedició de la factura.

Haurà de complimentar-se el camp “data d'operació” al Llibre registre de Factures Rebudes quan la data de realització de l'operació sigui diferent a la data d'expedició de la factura i així consti en la mateixa.

Exemple:l'empresa A ven mercaderies a una altra empresa el 3 de juliol de 2018, documentant l'operació en factura de data 1 d'agost de 2018.Quan he de subministrar les dades a través del SII?He de consignar algun camp específic?

Les dades s'hauran de subministrar en el termini dels 4 dies següents a l'expedició de la factura (fins al 7 d'agost).Es consignarà la “Data d'expedició de la factura” (1 d'agost de 2018) i el camp “Data operació” (3 de juliol de 2018).