2.10.En cas de rectificar diverses factures mitjançant un únic document de rectificació com s'identifiquen les factures rectificades?

La identificació de les factures rectificades és opcional.

En el cas que s'identifiquin s'haurà d'informar el número i la data d'expedició.Podran identificar-se totes elles amb l'única limitació de la mida del mateix fitxer XML.

En el cas del receptor de la factura, veure FAQ 4.16