Ajuda Procediment DE09 - IE Declaració d'adquisició intracomunitària de barreges de biocarburant amb carburant convencional amb destinació a una fàbrica o dipòsit fiscal.