Ajuda Procediment DD15 - Justificació del estatut comunitari de les mercaderies