Ajuda Procediment DC43 - Autorització del règim de perfeccionament actiu