Ajuda Procediment DC36 - Altres llocs (de presentació o/i de dipòsit temporal).