Ajuda Procediment DC35 - Magatzem de dipòsit temporal