Ajuda Procediment DC18 - Autorització per expedir prova d'estatut de la UE a operadors