Ajuda Procediment DB05 - Declaració de Baix Valor. Franquícia aranzelària i exempció IVA per enviaments sense valor estimable.