Ajuda Procediment D104 - Autoritzacions precursors eximpor-per.