Noviembre

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 02-11-2021  Fins al 2 de novembre
  • IVA
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
  • Número d'identificació fiscal
  • Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
  • Compte corrent tributari

  IVA (Impost sobre el Valor Afegit)

  • Setembre 2021.Autoliquidació:303
  • Setembre 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Setembre 2021.Grup d'entitats, model agregat:353

  DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

  • Segon i tercer trimestre 2021:179

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Tercer trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

  • Tercer trimestre 2021:235

  COMPTE CORRENT TRIBUTARI

  • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2022:CCT (Compte Corrent Tributari)

   La renúncia s'haurà de formular en el model de “Sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

  IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

  • Tercer trimestre 2021:490
 • 05-11-2021  Fins al 5 de novembre
  • Renda

  RENDA

  • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2020, si es va fraccionar el pagament:102
 • 22-11-2021  Fins al 22 de novembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

  • Octubre 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

  IVA

  • Octubre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Octubre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380 

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Octubre 2021:430 

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

  • Agost 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Octubre 2021:548, 566, 581
  • Tercer trimestre 2021.Llevat de grans empreses:561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510 

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 

  • Octubre 2021.Grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2021.Pagament fraccionat:583

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Octubre 2021:604
 • 30-11-2021  Fins al 30 de novembre
  • IVA
  • Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
  • Impostos Mediambientals

  IVA

  • Octubre 2021.Autoliquidació:303
  • Octubre 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Octubre 2021.Grup d'entitats, model agregat:353
  • Sol·licitud d'inscripció/baixa.Registre de devolució mensual: 036
  • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021: sense model 
  • SII.Opció o renúncia per l'administració electrònica dels llibres registre:036
  • SII.Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers:036

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS COM A PARADISOS FISCALS

  • Any 2020:Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:232

   Resta d'entitats:el mes següent als deu mesos posteriors al final del període impositiu.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2020.Autoliquidació:583
  • Any 2021:Autoliquidació anual per cessament d'activitat:588
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda