Fins al 2 de novembre

IVA (Impost sobre el Valor Afegit)

 • Setembre 2021.Autoliquidació:303
 • Setembre 2021.Grup d'entitats, model individual:322
 • Setembre 2021.Grup d'entitats, model agregat:353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Segon i tercer trimestre 2021:179

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Tercer trimestre 2021:235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2022:CCT (Compte Corrent Tributari)

  La renúncia s'haurà de formular en el model de “Sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Tercer trimestre 2021:490
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda