Fins al 20 de maig

RENTA Y SOCIEDADES

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2021.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2021.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
 • Abril 2021.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

 • Abril 2021:430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

 • Febrer 2021.Grandes empresas:561, 562, 563
 • Abril 2021:548, 566, 581
 • Primer trimestre 2021.Excepto grandes empresas:561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Abril 2021.Grandes empresas:560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

 • Primer trimestre 2021.Pago fraccionado:583
 • Primer quadrimestre 2021.Autoliquidación:587
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda