Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
 • Abril 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Abril 2021:430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2021.Grans empreses:561, 562, 563
 • Abril 2021:548, 566, 581
 • Primer trimestre 2021.Llevat de grans empreses:561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Abril 2021.Grans empreses:560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021.Pagament fraccionat:583
 • Primer quadrimestre 2021.Autoliquidació:587
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda