Gener

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 20-01-2021  Fins al 20 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Desembre 2020.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Quart trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  IVA

  • Comunicació d'incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats:039
  • Quart trimestre 2020:Serveis via electrònica:368

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Desembre 2020:430
  • Resum anual 2020:480

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Octubre 2020.Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Octubre 2020.Grans empreses:561, 562, 563
  • Desembre 2020:548, 566, 581
  • Desembre 2020:570, 580
  • Quart trimestre 2020:521, 522, 547
  • Quart trimestre 2020.Activitats V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Quart trimestre 2020.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Desembre 2020.Grans empreses:560
  • Quart trimestre 2020.Llevat de grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2020.Autoliquidació:584
  • Any 2020.Autoliquidació anual:585
  • Tercer quadrimestre 2020.Autoliquidació:587

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Quart trimestre 2020:595
  • Any 2020.Declaració anual d'operacions:596
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda