Fins al 31 de desembre

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2022 i successius:036/037

IVA

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2022 i successius:036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2022 i successius:036
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2022 i 2023:036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022:sense model
 • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats:039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats:039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats:039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2022:036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2022, 2023 i 2024:036/037
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda