Desembre

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 20-12-2021  Fins al 20 de desembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Novembre 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general:202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Novembre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Novembre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Novembre 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Novembre 2021:548, 566, 581
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510 

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 

  • Novembre 2021.Grans empreses:560 

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  • Pagament fraccionat:584
  • Any 2020.Declaració informativa anual operacions amb contribuents:591

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Novembre 2021:604
 • 30-12-2021  Fins al 30 de desembre
  • IVA

  IVA

  • Novembre 2021.Autoliquidació:303
  • Novembre 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Novembre 2021.Grup d'entitats, model agregat:353
 • 31-12-2021  Fins al 31 de desembre
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2022 i successius:036/037

  IVA

  • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2022 i successius:036/037
  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2022 i successius:036
  • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2022 i 2023:036
  • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022:sense model
  • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats:039
  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats:039
  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats:039
  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2022:036/037
  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2022, 2023 i 2024:036/037
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda