Fins al 2 d'agost

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Segon trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

  • Autoliquidació 2020:411
  • Pagament a compte.Autoliquidació 2021:410

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

  • Primer trimestre i segon trimestre 2021:490
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda