Agosto

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 02-08-2021  Fins al 2 d'agost
  • Número d'identificació fiscal
  • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
  • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Segon trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

  IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

  • Autoliquidació 2020:411
  • Pagament a compte.Autoliquidació 2021:410

  IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

  • Primer trimestre i segon trimestre 2021:490
 • 20-08-2021  Fins al 20 d'agost
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Juliol 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Juliol 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Maig 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Juliol 2021:548, 566, 581
  • Segon trimestre 2021.Llevat de grans empreses:561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Juliol 2021.Grans empreses:560

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Juliol 2021:604
 • 30-08-2021  Fins al 30 d'agost
  • IVA

  IVA

  • Juliol 2021.Autoliquidació:303
  • Juliol 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Juliol 2021.Grup d'entitats, model agregat:353
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda