Fins al 30 d'abril

IVA

  • Març 2021.Autoliquidación:303

  • Març 2021.Grup d'entitats, model individual:322

  • Març 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

  • Primer trimestre 2021:179

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Primer trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda