Fins al 21 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
 • Maig 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Maig 2021:430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Març 2021.Grans empreses:561, 562, 563
 • Maig 2021:548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Maig 2021.Grans empreses:560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Pagament fraccionat 2021:584

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • El gener, el febrer, el març, l'abril i el maig 2021:604
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda