Fins a l'1 de març

IVA

 • Gener 2021.Autoliquidación:303

 • Gener 2021.Grup d'entitats, model individual:322

 • Gener 2021.Grupo de entidades, modelo agregado:353

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 • Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural:opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural:036

 • Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s'exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l'inici de l'esmentat període impositiu i el final del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos:036

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

 • Any 2020:159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 • Any 2020:170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D'ESTALVI A LLARG TERMINI

 • Any 2020:280

DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

 • Any 2020:347

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda