Fins al 20 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2020.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2020.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349

 • Febrer 2020.Operacions assimilades a les importacions:380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Febrer 2020:430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2019.Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558

 • Desembre 2019.Grans empreses:561, 562, 563

 • Febrer 2020:548, 566, 581

 • Febrer 2020(*):570, 580

 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

(*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de la AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Febrer 2020.Grans empreses:560

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda