Fins al 20 de setembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Agost 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

  • Agost 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol i agost 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Agost 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Juliol i agost 2018: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Juny 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Juny 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Agost 2018: 548, 566, 581
  • Agost 2018: 570, 580

Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Agost 2018. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583

Segon quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587