Fins al 2 de gener

RENDA

  • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2017 i successius: 036/037.

IVA

  • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2017 i successius: 036/037
  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2017 i successius: 036
  • Opció tributació en destí de les vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2016 i 2017: 036
  • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model
  • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039
  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039
  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039
  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2017: 036/037
  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2017, 2018 i 2019: 036/037